Meny Lukk

Halsjøen var vel en av de bestefiskevann i Gravberget. Det sies at Anders Mortensen Liitiainen bosatte på høgda vest for Haldammen da han kom til Gravberget i 1656. Men etter en vinter ved Halsjøen flyttet han til Gravbergsmoen. Minus 40 grader hver natt ble for kalt selv for en finne. Han fikk rydde seg boplass for sin familie på Gravbergsmoen.  I følge finnemanntallet 1686 bodde familiene Anders Liitiainen og Ole Hakkarainen her under samme tak. En må tro at de øvrige som var bosatt her, også var samlet i stort fellesbygg hvor Anders Liitiainen var husbonden. Noen år etter at etter at Harildschougen ble solgt i 1689 ble Haltorpet, Køien og Haldammen bygslet og ryddet til boplasser. Høgsjøberget ble ryddet i ca 1720.

 

Haltorpet ble bygslet i 1690-årene av Henrik Mohoinen fra Skråkarberget i Sverige. Etterkomme re etter  Mohoinen har siden bygslet Haltorpet fram til ca 1850. Det sies at sønnen til Henrik, Halvor Mohoinen påvirket den svenske grensekommisæren  slik at riksgrensen mellom Norge og Sverige ble lagt  øst for Halsjøen ved grensereguleringen 1751. Han ville bli Norsk statsborger. Senere angret han på denne avgjørelse. Årsaken var at finnene som var bosatt på  svensk side fikk innløst sine bygslingskontrakter på  bruk og tilhørende skogeiendommene for en meget rimelig penge. De som var bosatt i Skårerholen og Lenserud var blitt store godseiere på grunn av kjøp av husmannsplasser med skog. Halvor, som var bosatt i Norge, fikk ikke kjøpt sitt bruk. Han var fortsatt en fattig husmann. Mange av de som var bosatt på brukerne ved Halsjøen reiste i 1850 til USA. De ville ikke være husmann under godseieren lenger.  Under folketellingen i 1801 var følgende bosatt i Haltorpet: