Meny Lukk

Madsbergsgardene

Eiendommen Nordgården ble etter hvert utvidet med slåtteland i Madsberget. Det ble anlagt gang- og hestevei til Madsberget. Veien, som fikk navnet Blækarveien, ble senere forlenget over Hemberget til Nedgardsetra,  Flisberget og til Trysil. Under folketellingen 1865 bodde det 8 familier med 42 personer i dette området.

 

Madstorpet

I 1800 var Mads Hendrichsen bosatt her.   Manntallet viser:

Mads Hendrichsen               25  år   husmann med jord  (Madstorpet ?)

Anne Matisdatter                 29

Sigri Madsdatter                  4          datter

 

Skolemestra

Den første som fikk bygslingskontrakt  på Skolemestra var

Ole Jonsen  Gjesåsen. Han bosatte seg her i 1750. Han var født i Krontorpet på Hof Finnskog.

Det sies at han også hadde vært lærervikar på Sønsterud. Han hadde derfor tilnavnet Skolemesteren.

Det kan nok tenkes at de som bodde i Nordgården tidligere hadde ryddet noe slåtteland i Skolemestra.

 

Manntallet 1800:   Joen Olsen                  53 år               husmann m.jord

Anne Mortensd.          54                   kone

Ole Joendsen              29                   sønn    ugift

Morten Joendsen        25                   sønn    ugift

Mathis Joendsen         20                   sønn    ugift

Pernille Joendsd.         13                   datter