Meny Lukk

Under finneregisteringen i 1886 var Henrik Vitan bosatt på Gravbergsmoen. Det er  sannsynlig at det var Henrik Vitan som startet med å rydde Nedre Moen etter at Harildschougen ble solgt 1689. Sønnen hans, Henrik Henriksen Vitan, overtok deretter bruket. Han hadde datteren Ingeborg som var født i 1719 og som er kjent for å ha vært bosatt under Ingeborgsteinen ved Bergemyra. Våningshuset på Nedre Moen brant 1723. Hvor lenge slekten til Vitan bodde på Nedre Moen er ukjent.

 

Som erstatning for bygslingskontrakten på Sjurstuen, ble Morten Mortensen Sjurstuen tildelt bygslingskontrakt på Nedre Moen i 1858. Han bygde seg nye hus her på bruket, og fikk også satt opp en seter i Furuberget.