Meny Lukk

Etter at svedjedrift ble forbudt i Gravberget av skogeier Mons Paufvel Ibsen i 1690-årene måtte alle som var bosatt i Gravberget slutte med svedjedrift. Ingen var forberedt på en slik omlegning. De beste vekstvilkår for korn var i vestvente liene. Nordgården var i så måte en velegnet sted til å dyrke byggkorn. Nordgården ble i ca 1710 ryddet av Anders Hendrichen Vitan, f. 1685 på Gravbergsmoen. Sønnen hans, Hendrich Andersen Vitan, overtok senere Nordgården. Han bosatte seg øverst i eiendommen. Plassen fikk lokalt navnet Hendrichstua

 

Bosetning i Nordgården (Hendrichstua):

1710. Anders  Henriksen Vitan f: 1685 Gravbergm

Sønn: – Henrik Andersen Vitan f: ca 1715.

– Henrik Henriksen Vitan f. 1738 gift Sigri Madsd. Madstorpet,

– Henrik Henriksen  Vitan dy døpt 9.10.1763           gift Gjertru Andersd. F: 1761

-Datter : Helene Henriksd. F: 1788  g: Morten Eriksen Raadelsbraaten  Se: Raadelsbraaten

– Morten Olsen                                 gift:28.12.1763                      Berte  Nordg. ?

sønn- Ole Mortensen                gift:     Kristine Olsd

Barn:- Morten  Olsen Nordgården f: 1807 død 8.2.1879 Madsberget Se.Mads

– Ole  Olsen       f:  1817                       gift:     Helene  f: 1819

 

–        Ole        Olsen   f:1868 d: 1895 ?                     Mathilde Fjørhaneberget Sv.

Barn: Emilie f: 25.9.1894

Gift 2.gang Hilmar Bråten Flyttet fra Nordg. Ca 1899

MANNTALL 1801:

Lars                Hendrichsen    husbonde        30 år    ugift    gardbeboer  leilending

 

Hendrich         Hendrichsen    hans fader       62 år               føderådsfolk

Sigri      Madsdatter   hans kone        56 år

Iver        Joensen                    tjenestefolk     22 år    ugift

Morten            Hendrichsen    tjenestefolk     16 år    ugift

Marte              Hendrichsd.    Tjenestefolk    21 år    ugift

Helene            Hendrichsd.    Tjenestefolk    14 år    ugift

 

Hendrich         Hendrichsen    Mann              38 år               husmann med jord

Gertru             Andersd.         hans kone        40 år

Marte              Hendrichsd     deres datter     4 år

Kilde: Div. Kirkebøker.

Nye eiere av Nordgården 1901  .

Einar Nedgården og Karoline flyttet fra Nedgården og overtok Nordgården i 1901. De gamle dårlige husene lå øverst i eiendommen der hvor hytta ”Utsikten”  ble bygd i 1969 De fikk bygd nye hus nede ved bekken nord i eiendommen.

 

6       Einar Nedgården (Nordgården)            bror av Magnus:          7          Karoline Kristiansd. Nordstuen Sv

18.11. 1867  d: 21.9. 1953                                       f:19.7.1866 d:7.2.1963 Nordgården

Barn: Olaf       f: 1892 død som barn – 3 år.

Marie             3.2.1893                     August Berg

Dorthea             14.3.1895                   Per H. Risberget

Kjellaug 27.3.1897                   Harald Blix, Elverum.

Emilie             25.7.1898                  Ragnvald J. Sandmoen

Aslaug               6.5. 1900                    John Kalfoss

Elise                  8.7.1902                    Anders M. Smalberget                        f: 1897

Einar                 6.12.: 1906     Nordg. Oline Olsdatter Enberget       f: 1906

 

Einar og Oline overtok Nordgården etter sine foreldre. Ingen barn.

Stedatter Solfrid Aune overtok Nordgården 1988.