Meny Lukk

Andersstuen ble bygslet av Anders Liitaunen i 1656. Men det var Ola Josefson Hakkarainen som fikk sikret seg bygslingsrett over Haraldskogen. Han ryddet og bosatte seg i Olastuen. Ola Hakkarainen var gift med Kari Andersdottir Liitiainen.  Eldstegutten til Ola Hakkarainen fikk også navnet Ola. Siden var det flere generasjoner med Ola inntil Anders Hakkarainen, født 1778, brøt denne tradisjonen.  Nå ble navnet Anders tatt i bruk igjen. Andersstuen og Olastuen er siden slått sammen til en gård, med navnet Olastuen, og gården er fortsatt i slektens eie. Det betyr at dette er Gravbergets eldste gård, anlagt i 1650.

Bestefaren til Mathias Andersen kom fra Bjurberget i Sverige. Han het Mathis Olson. Han og kona bodde i den gamle Andersstua i Olastuen.  Mathis Olsen hadde en sønn som het Anders, som ble gift med Marthe Andersdatter Hakkarainen. Broren hennes, Anders Haukarainen, (gammel-Anders) overtok brukene Andersstuen og Olastuen, mens søsteren hans, Marthe Andersdatter Hakkarainen, som  var gift med Anders Mathisen fikk overta bygslingskontrakten på Haraldskogen. De hadde en sønn, Mathias. Han ble gift med Sigri Sjurstuen.

Mathias Andersen og  kona hans Sigri Sjurstuen  begynte nå å rydde seg en boplass på Riaho (Kvernbekkjordet). Men så ble det uår i Gravberget, og skulle en overleve var det avgjørende å få kjøpt korn. Det førte til at foreldrene til Mathias Andersen, Anders og Marthe Mathisen, måtte selge resten av sine rettigheter i Haraldsskogen for en halv tønne med korn. Nå da alle rettighetene i Haraldskogen var borte, fikk Mathias og Sigrid pålegg fra den nye skogeieren, Hans Kjær, om å flytte fra Riaho. I stedet fikk de en bygslingskontrakt på et område som det hadde vært bråtebrann på i Smalberget. Anders Hakkarainen og kona Eli fikk imidertid beholde bygslingskontrakten på Olastuen.