Meny Lukk

Johannstua, senere kalt Sjurstuen, (Grafbergskoven)

Johann Mortensen Liitiainen, bror av Anders Mortensen Liitiainen, kom til Gravberget rundt 1660, og han bosatte seg der hvor Gravberget gård ligger nå. Boplassen lå i Grafbergskoven  og var nord for det området  Harildschogen, som Anders Mortensen Liitiainen hadde bygslet. Johann var gift da han kom til Gravberget og hadde sønnen Anders, da han bosatte seg her. En må tro at han bodde her uten bygslingskontrakt fram til 1690.

Johann Mortenson Liitiainen skjøt en elg da han kom til Gravberget. Dette er mitt lykkested, sa han. Og han laget seg ei kåte til å bo i på høgda syd for bekken der han skjøt elgen. Gravberget Gård var stedet hvor Johann Mortensen Liitiainen bosatte seg. Hans bosted lå i Gravbergskogen, her ryddet og bygde han seg et hus for sine folk.

Sjurstuen ble bygslet av Johan Liitaunen. Han hadde en sønn som het Sifiier, som  siden er blitt fornorsket til Sjur. Dette var årsaken til at plassen fikk navnet Sjurstuen. Sjur overtok Sjurstuen etter faren sin, og slektsnavnet Sjur og Morten har siden gått igjen på gården. Johan Liitainen  hadde rettigheter i Gravbergsskogen til å odle jord, rett til å hugge tømmer til eget bruk, og rett til svedbruk. Området omfattet arealene Hemberget og Smalberget. Mellom Sjurstuen og Gravbergsskovens eiere  oppsto det etter hvert tvister om hvilke rettigheter som var knyttet til bygslingskontrakten. Tvisten dreide seg  om retten  til å svi av skogen og bruke arealet til dyrkning av rug. Så lenge skogen var verdiløs var ikke dette noe problem, men da skogen også fikk sin verdi, oppsto tvistene. Enden på visa ble som regel at  Sjur og Morten tapte disse tvistene.

Hans Kiær, som hadde kjøpt Gravbergskoven i 1856, satte i 1858 i gang med å bygge en storgård i Gravberget til bruk for skogsbestyreren. Bygslingskontraktene på Sjurstuen og Arntstuen ble hevet og eiendommene ble lagt som grunnlag for den nye storgården. Dette var en tung dag for dem som hadde ryddet og bodd på Sjurstuen. Deres livsverk gjennom 200 år, gården Sjurstuen, ble tatt fra dem. Men en av  sønnene på Sjurstuen, Morten, fikk overta Nedre Moen som erstatning. En av de andre sønnene, Johan, fikk tildelt et område til rydding i Skolemestra. Sønnen,  Anders Mortensen Sjurstuen flyttet til Siljuberget, og de tre jentene  fikk seg arbeid som budeier eller barnepiker. Siden kom det  noen karer på frierføtter  – og da svarte alle 3 jentene; JA . Datteren til Syver Mortensen Sjurstuen, Berthe Syversdatter Sjurstuen, ble gift med Anders Hakkarainen Olastuen og den andre datteren Sigri ble gift med Mathias Andersen, som også var bosatt i Olastuen. Den tredje ble gift i Rostille i Risberget.