Meny Lukk

På 1600-tallet var Staten eier av de store skogsområdene i Gravberget, og skogen ble ansett som verdiløs. Finnene kunne ta seg til rette og drive svedjebruk, og bosatte seg over store områder.