Meny Lukk

I 1686 ble foretatt registrering av alle finner bosatt i Norge. Til sammen var det bosatt 55 personer i Gravberget 1686. 41 av disse tilhørte Liitiainen-familien. Resten, 14 personer, var husmenn og tjenestefolk. Alle var av finsk opprinnelse. I registreringen blir det vist til at Anders Mortensen Liden har bygslet store områder i Gravberget av Kongen. 41 av de registrerte personene tilhørte familien Liitiainen, resten av folkene var tjenestefolk med familie som arbeidet for Anders og Johann Liitiainen. Til sammen var det bosatt 55 personer av finsk herkomst i Gravberget i 1686. Følgende personer ble registrert bosatt på Gravbergsmoen i 1686:

108   Anders Mortensen  Liden  Finne          1616    Gestickland:    Liden  =  Liitiainen                109/110   Gift 2..nen gang :              Ca 1680

Birgitte Lauritsd. Puranen                  1662    Elfuedalen

Barn:  Morten Andersen Liden             1670                           1 ekteskap ?

Holand Andersen Liden                     1678                           1          «

Sigfri      Andersen  Liden                   1682                           2          «

Ingeborg Andersdatter            1683                                       2          «

Annichen Andersd:                             1685                           2          «

111   Anders  Lidens svigermor:

Valborg  Puranen (enke)                       1636    Friisdalen        Lauritz  Puranens enke

Barn:        Clemmet  Lautitzsen                       1677

Martre Lauritzd:                                 1671

109   Kari Paulsdatter Pelli                           1666                           Tjenestepike Anders Liden

109   Ole Pedersen Mainon                           1661    Friisdalen        Husfinne for Anders Liden

Kone: Eli  Eriksd:                                1666    Elfuedalen Sv.

Barn:      Henrich Olsen                     1681

Peder  Olsen                                               1683

 

109   Bertil Pedersen Manninen                    1640    Friisdalen        Husfinne for  Anders Liden

Kone: Lisbeth Larsdatter                     1656    Helsingland

Barn:      Ole  Bertilsen                       1684    Gravberget

Annik Bertilsd.                                1677    Gravberget

Marte Bertilsd:                                1682    Gravberget

 

109   Lauritz Rønden                                    1612    Helsingland     Husmann til Anders Liden

Kone:  Marit Eriksd:                            1618    Helsingland     Vært bosatt i Norge: 5 år

Barn:      Ole  Lauritzsen                    1671

Hellene Lauritzsd:                           1674

 

111   Ole Josefson Hakkarainen (Hackran)   1656    Elfuedalen Bygslet Gravbergskog. 1681

Kone: Kari  Andersd: Liden                 1660    Gravberget      Datter til Anders M. Liden

Barn:      Anders Olsen                       1683

Marte Olsd:                                     1681

Lisbeth Olsd.                                   1685

 

112   Jacob Mortensen Liden, bror til Anders 1636 Gestrickland, kom til Gravberget 1665

Kone:       Marit Eriksd. Karten                       1646    Friisdalen

Barn: –    Morten Jacobsen                  1666    –   Marit         Jacobsd   1674                                               – Annichen Jacobsd:                           1676    –    Ingeborg  Jacobsd:    1681

111   Henrich Henrichsen Vitan (Viitanen)   1661    Helsingland     Bosatt Gravbergsmoen

Kone: Anniche Andersdatter  Liden     1665    Gravberget      datter til Anders M. Liden

Barn:      Anders Henrichsen               1685                           Ryddet Nordgården  1710

Kari  Henrichsd.                             1681

Anne Henrichsd.                             1682

 

Bosatt i Grafberget i Finmarken  1686: Sjurstuen (Johannstua)

112   Johann Mortensen Liden gift 2 gang:    1626    Gestrickland

Kone:   Anne Matisd. Raisainen                       1646    Løvhaugen Grue

Barn 1 ekteskap          : Anders Johannsen Liden       1656    Gestrickland

2 ekteskap: Sifuer Johannsen Liden      1683    Gravberget

Anne Johannsd.                             1676    Gravberget

Kari Johannsd.                               1677    Gravberget

Berte Johannsd.                             1678    Gravberget

 

 

112   Paul  Danielsen Voisen (Vaissirien)      1646    Gestrickland

Kone: Ingeborg Mortensd. Liden         1666    Risberget         Far: Morten Mortensen

og

Barn: Anders Paulsen Voisen                1686    Gravberget

 

110   Anders Johannsen Liden                       1656    Friisdalen        Far: Johann Mortensen

Kone:  Anne Lauritzd.Puranen            1657    Helsingland

 

Barn: Anders Andersen Liden                        1676    Gravberget

Johann   Andersen Liden                      1678    Gravberget

Gjertrud  Andersd. Liden                     1681    Gravberget

Kari Andersd. Liden                          1683    Gravberget