Meny Lukk

Hakkari betyr steinhugger på finsk. Svigersønnen til Anders Liitiainen, Ole Josefson Hakkarainen, var av storfamilien Hakkarainen som stammer fra den nåværende russiske Karelen. Her hadde familien drevet næringsvirksomhet innen steinbrudd. Flere av etterkommerne etter Ole Hakkarainen, Olastu-karene, var dyktige smeder og steinhuggere. De hadde beholdt kunnskapen om bearbeiding av stein etter at de kom til Gravberget. Gjennom flere generasjoner har de vært benyttet til bygging av skådammer og fløterdammer i elvene i Gravberget. Steindammen og Flisflodammen er noe av deres mange byggverk.

 

Ole Hakkarainen ryddet bruket Olastuen på Gravbergsmoen. Ole Josefson Hakkarainen var gift med Kari Andersdatter Liitiainen. Etterkommere etter Ole Hakkarainen og Kari Andersdatter Liitiainen har alltid vært bosatt i Olastuen. De er også stamfedre til mange av de som har vært bosatt i Gravberget.