Meny Lukk

Dette nettstedet er opprettet og administreres av meg, Egil Smalberget. Det er faren min, Thorsten (1927-2010), som har skrevet ned historiene du finner under menypunktene, mens jeg er ansvarlig for turforslag og løpende innlegg. Du kan bidra gjennom å skrive i gjesteboka eller sende meg en e-post med det du ønsker å formidle. Et viktig formål med nettstedet er å samle gamle historier for ettertiden, og gjøre de tilgjengelig for alle som har interesse for slekt, historie, krigen og livet på Finnskogen, spesielt Gravberget og husmannsplassene i Smalberget.

Thorstens historier befant seg i utgangspunktet på disketter i skrivebordsskuffen hans. Da jeg opprettet nettstedet i 1999, var hensikten å gjøre det grundige arebeidet hans tilgjengelig for alle som er interessert. Etter det er den tekniske plattformen oppgradert et par ganger, slik at nettstedet nå har potensial til å være tilgjengelig i mange år.

For egen del vokste jeg opp med sommerferier i Gravberget, med slåttonn hos farmor og farmor, og aktivt friluftsliv fra familiehytta nord i Gravberget. I voksen alder er Finnskogen et område jeg stadig har kommet tilbake til for å drive helårs friluftsliv.

Nettstedet har nå gjennomgått en teknisk oppdatering som sikrer bedre visning og brukervennlighet på mobile plattformer.

Finnskogen, august 2018

Egil Smalberget